ב״ה

Chitas QuizSunday, Vov Tammuz

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Dov Pinson, who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Batsheva Dubov • Zushe Silver • Yossi Baumgarten  • Mendel Lewis  • Levik Grodnitzky  • Shaina Chava Wilansky • Menachem Taubenfliegel  • Schneur Zalman Myhill • Yehuda Levy • Mussia Kalmenson • Yankel Beniaminson • Mussi Benjaminson • Itta Devorah Keller • SHAINA SCHOCHET • Chaya Mushka Mishulovin • Cohen Family  • Margalit Singer • Shimon Spiero • Yosef Yitzchok Baras • Gita Aidla Kazen • Chana Zaklikofsky • Pesach Newman • Yosef Yitzchok Paley • Yehudis Spiero • Chana Stiefel • Shayna Antopolsky • Eliana Antopolsky • Avraham Antopolsky • Etya Wilhelm • Mushkasmith • Tova Gittel Lew • Mushka, • Dov  • Dov Dov • Dov Dov & Muska • Dov Dov & Mushka • Menachem Mendel Vogel • Shmuel Mishulovin • CHAIM LUBIN • Rochel Leah Lubin • Dovid Tzvi Lubin • Levi Lubin • Shmully Gutnick • Chayale Stein • Yossi Verzov • Meir Verzov • Yossi Verzov  • מאיר ראובן וורזוב • Hillel Ciment  • Menachem Mendel Ciment  • Aryeh Mochkin • Miriam Y Ciment • Mihal Camhi • Yaakov Camhi • Dina Camhi • Menachem Mendel Mockin • Srulik & Menachem Mendel Pinson • Muka & Dovid Brownstein • Deena Selkowitz • Mendel Goldman • Shlomo Shneur Laine • Devorah Leah Selkowitz • Rivka Baitelman • Mushka Baitelman • Chanoch Vizel • Rochel
  1. What did the Yidden have in the Midbar, in zechus of Miriam?
  2. Who was Avraham Avinu jealous of?
  3. What did we make a siyum on today?
  4. What is today's mitzvah in Sefer Hamitzvos about?
  5. Why is the Parah Adumah called a Chok if Moshe Rabbeinu understood it?
  6. BONUS: Who does Hashem speak to in the first posuk of today's Chumash? (look inside to see the answer!)