ב״ה

Chitas QuizThursday, Beis Av

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Yissachar Loiterstein, who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Zevi Fort • Shimon Spiero • Yisrael Noach Pachas • Devorah Leah Dubinsky • Zushe Silver • Chaya Mushka Labkowski • Cherna Labkowski • Rivka Silberstein  • Ceita Silberstein  • Yehuda Schapiro • Shaina Chava Wilansky • Devora Lipsidge • Test • Sara'le & Moshe'le Korf • Jacobson Kids • מנחם מענדל זקלס • Menucha Feldman • Rivka Cohen  • Miriam Benjaminson  • Sholom Dovber Cohen  • Yosef Yitzchok Paley • Rivka Brocha Shvarzbord • Mordechai • Sterna Broner • Eli Shneur • Cohen Family  • Mushka Baitelman • Eli Schapiro • Lipa Schapiro • Shmuly Wagner • Menachi Estrin  • Yerachmyel Avraham Libersohn • Leeba Cohen • Noach Maier • Nosson Maier • Sima Maier • Sheina Balaban • Raizel Kagan • Menny Blasberg  • Mushka Blecher  • Zusha Blecher  • Mushky Spiero  • Esther Basya Dubov • Dovber Dubov • Chana Sirota • Menachem Mendel Mockin • Chaya Hildeshaim  • Dovid & Muka  • Levi Benjaminson • Yisroel Rosenberg • Chaya Mushka Kamman • Mendel Wineberg • Rusya Wineberg • Zalman Lerner • Levi Lerner  • Mimy Safra  • Menachem Sosover • Menachem Mendel Stroh • Devorah Leah Selkowitz • Menachem Mendel Rothman
  1. What do we review in today's Chumash?
  2. Why should a person who did Teshuvah be happy when something uncomfortable happens?
  3. When is the Chabad minhag to begin putting on Tefillin?
  4. What is a Meisis?
  5. What part of Torah does Birchas Kohanim come from?
  6. BONUS: What is the last word of Igeres HaTeshuvah? (look inside to see the answer!)