ב״ה

Chitas QuizTuesday, Chof-Ches Av

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Leah Kaufman, who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Mushka Marshall • Levi Lerner • Shimon Spiero • Mimy Safra  • Zalmy Shusterman • Dovid Shusterman • Simmy Wolberg • Yossi Baumgarten  • Yehuda Schapiro • Sholom Baumgarten  • Tzivia Dubinsky • LEVI LUBIN • Mendel Chanowitz • Havi Libersohn • Chana Zaklikofsky • Yossi Horowitz  • Shmuly Wagner • Mordechai Yarmush • Yehuda Levy • Eli Shneur • Schneur Zalman Myhill • Sterna Broner • Shaina Chava Wilansky • Shmuel Gordon • Yisrael Noach Pachas • יעקב ווענגער • חנה ווענגער • אליעזר ווענגער • Lipman Wenger • Hinda Winter • Batsheva Dubov • Shuli Greisman • Cohen Family  • Chaya Mushka Selkowitz • Devorah Leah Selkowitz • Chava Notik • Leeba Cohen • Mushky Spiero  • Chaya Mushka Kamman • Menachem Mendel Deren • Sruly Vechter • Sheina Ende • Chaya Mushka Labkowski • Cherna Labkowski • Menachem Mendel, Ahuva Gittel Chernitsky • Elimelech Ende • צבי באראס  • Yitzchak  • Zushe Silver • Menachem Mendel Mockin • Chana L. Lesches • Mendel Wineberg • Rusya Wineberg • Levi Benjaminson • Yankel Benjaminson • Mendel Yarmush • Menucha Rochel Krivisky • Mendel Shemtov  • Levi Shemtov  • ITTA DEVORAH KELLER • Mushka Baitelman  • Rivka Baitelman • Mendel Kesselman  • Gita Kesselman 
  1. What do we learn about in today's Chumash?
  2. How can a little tzedakah be enough to deserve special thoughts during davening?
  3. What two ways do we use to make a neshama better?
  4. What is today's mitzvah in Sefer Hamitzvos?
  5. Why isn't every day of Elul Yom Tov?
  6. BONUS: What are the first words of Kapitel Kuf-Lamed-Zayin in today's Tehillim? (look inside to see the answer!)