ב״ה

Chitas QuizWednesday, Yud-Ches Teves

Print Quiz

If you get at least 4 answers correct, you will be entered into the raffle! Getting the Bonus question right gets you a BONUS entry too!

Mazel Tov to Yocheved Zalmanov , who won a gift certificate to a favorite Judaica store!

A big Yasher Koach to those who got ALL SIX answers correct today!

Zalman Deitsch  • Levi Deitsch • Nosson Deitsch  • Levi Kivman  • Mendel Kivman  •  Dovid Shusterman • Zalmy Shusterman • Gurevich Kids • Racheli Gurevich  • Yisrolik Hazdan • Elky Hazdan • Hadar Family  • Bergstein Girls • Chaya Mushka Rose • Segal Family  • Spritzer Kids  • לוי יצחק נקר • Class G1 Of SFJA • Toby,Bayla & Nosson Deitsch • אסתר סימאנדס • רחל סימאנדס • Menachem Mendel Lazaros • Devorah Leah Simmonds • Shaina Rochel & Hinda Charitonow  • Dan M • Yitzy  Chanowitz • Itzy Wilhelm • Avner Kirschenbaum • Moshe Kirschenbaum • Mendel Grossbaum • Chaim Lubin • Zevi Perelstein • Avraham Moshe Jacobson • Yisroel Dovid Kogan • Menachem Mendel Cotlar • Yudi Grossbaum • Levi Bogomilsky • Mussia Cohen • Sholom Reuven Kasowitz • Schnuer Rosenblum • Hurwitz Family  • Hinda Winter  • Sarah Moshe • Li'el Kep • Tzvi Baras • Zelda Brackman • Yosef Yitzchok Baras  • Lipsidge Kids • Zally Rose & Blum  • Nossen Gurary • Chaya Mushka Labkowksi • Hirshel Gurary • Hinda  • Levi Estrin • מרדכי אליהו הכהן יארמוש • Miriam Lerner • Mendel Litvin • Mendel Hecht • Yosef Hecht
  1. What is today's Chumash about?
  2. What is today's Tanya about?
  3. How was Yaakov able to be full of life even in Mitzrayim?
  4. What are we learning about now in Rambam?
  5. Who were the teachers when the Yidden were in Mitzrayim?
  6. BONUS: What is the last word of today's Hayom Yom?